05 tháng 4 2010

Diệt Phát Xít
Sáng tác: Nguyễn Đình Thi - Trình bày: Tốp ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét