01 tháng 1 2015

Việt Nam - Binh lính Việt trong WWI

Эк их занесло... - Eck đã mang lại cho họ ...

Вьетнамские солдаты на Салоникском фронте; 1916-й год - Binh lính Việt trên mặt trận Salonika; Năm 1916
0
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét