17 tháng 2 2015

Xung đột quân sự Trung-Việt

В окопах "Первой Социалистической" - Trong các chiến hào, "xã hội chủ nghĩa đầu tiên"

Подборка фотографий, сделанных в расположении китайских войск во время Китайско-Вьетнамского военного конфликта 1979-го года - Các bức ảnh được chụp trong sự sắp xếp của quân đội Trung Quốc trong cuộc xung đột quân sự Trung-Việt trong năm 1979


Вьетнамо-китайский пограничный конфликт - Xung đột biên giới Việt-Trung

Участники боя за высоту 167 на боевом участке Лаошань 7 января 1987 года. - Những người tham gia chiến đấu trong cuộc giao tranh tại khu vực cao điểm 167 Laoshan ngày 7 tháng 1 năm 1987.

UPD: Ещё ряд фотографий на эту тему можно посмотреть у ув.
UPD2: И ещё один альбомчик "на заданную тему" от ув

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét