Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Nam Á. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Nam Á. Hiển thị tất cả bài đăng

29 tháng 4 2015

Đông Nam Á - "Hòn ngọc Viễn Đông"

Một chút so sánh với "Hòn ngọc Viễn Đông"

Экзотика образца 1950-го года - Exotic 1950

Серия фотографий, сделанных фотографом Дмитрием Кесселем во время своего путешествия в Бангкок в марте 1950-го года - Một số bức ảnh được chụp bởi nhà nhiếp ảnh Dmitri Kessel trong chuyến đi của ông tới Bangkok tháng 3 năm 1950
18-52.jpg
18-51.jpg
18-1.jpg
18-2.jpg
18-3.jpg
18-4.jpg
18-5.jpg
18-6.jpg
18-7.jpg
18-8.jpg
18-9.jpg
18-10.jpg
18-11.jpg
18-12.jpg
18-13.jpg
18-14.jpg
18-16.jpg
18-17.jpg
18-18.jpg
18-19.jpg
18-20.jpg
18-21.jpg
18-22.jpg
18-23.jpg
18-24.jpg
18-25.jpg
18-26.jpg
18-27.jpg
18-28.jpg
18-29.jpg
18-30.jpg
18-31.jpg
18-32.jpg
18-33.jpg
18-34.jpg
18-35.jpg
18-36.jpg
18-37.jpg
18-38.jpg
18-39.jpg
18-40.jpg
18-41.jpg
18-42.jpg
18-43.jpg
18-44.jpg
18-43.jpg
18-44.jpg
18-45.jpg
18-46.jpg
18-47.jpg
18-48.jpg
18-49.jpg
18-50.jpg

Визитное - Khách quý đến thăm

Серия фотографий, сделанных корреспондентом во время посещения главой Советского Союза Н.С. Хрущевым Индонезии в феврале 1960-го года - Một số bức ảnh được chụp bởi một phóng viên trong chuyến thăm của người đứng đầu của Liên Xô, NS Khrushchev tới Indonesia trong tháng 2 năm 1960
15-6.jpg
12-1.jpg
12-2.jpg
12-3.jpg
12-4.jpg
12-5.jpg
12-6.jpg

15-50.jpg
15-0.jpg
15-1.jpg
15-2.jpg
15-3.jpg
15-4.jpg
15-5.jpg
15-7.jpg
15-8.jpg
15-9.jpg
15-10.jpg
15-11.jpg
15-12.jpg
15-13.jpg
15-14.jpg
15-15.jpg
15-16.jpg
15-17.jpg
15-18.jpg
15-19.jpg
15-20.jpg
15-21.jpg
15-24.jpg
15-25.jpg
15-26.jpg
15-27.jpg
15-28.jpg
15-29.jpg
15-30.jpg
15-31.jpg
15-32.jpg
15-33.jpg
15-34.jpg
15-35.jpg
15-36.jpg
15-37.jpg
15-38.jpg
15-39.jpg
15-40.jpg
15-41.jpg
15-42.jpg
15-43.jpg
15-44.jpg
15-45.jpg
15-46.jpg
15-47.jpg
15-48.jpg
15-49.jpg

В столице островного государства - Tại thủ đô đảo quốc

Подборка фотографий, сделанных в 1965-м году на улицах столицы Республики Филиппины - Маниле - Một số bức ảnh được chụp vào năm 1965 trên đường phố Thủ đô của nước Cộng hòa Philippines - Manila
5457085424_b9b57880ce_b.jpg
5457091612_d3f990b372_b.jpg
5457096284_a5b518374b_b.jpg
5457344836_985846f60e_b.jpg
5457347948_3ded12f6a3_b.jpg
5457363950_a17447ea21_b.jpg
5457375676_5006bc6aa6_b.jpg
5457378942_f89e66b47d_b.jpg
5457386902_aa665c5954_b.jpg
5457393898_99fb1f4f34_b.jpg
5457400778_13fbe75e0f_b.jpg
5457407230_6f8bde35a0_b.jpg
5457488240_648548752e_b.jpg
5457491924_63d8b6627d_b.jpg
5457495946_5dfcf1b8d5_b.jpg
5457927273_60fe87b40a_b.jpg
5457946549_1c5ea839f3_b.jpg
5458527646_42435765b5_b.jpg
5458532668_e7ca822b87_b.jpg
5458541130_d04e1533e8_b.jpg
5458546002_293695e628_b.jpg
9667561381_c5bd6cbdea_k.jpg
9667566121_582d879e01_k.jpg
9670765242_b26d17aa29_k.jpg
5456463335_92a9f60ed2_b.jpg
5456468039_43cd8aca6b_b.jpg
5456493083_f50d72c3a2_b.jpg
5456745471_0d05975413_b.jpg
5456749803_d1bce24c4d_b.jpg
5456760971_05c42fca7b_b.jpg
5456764973_0006b45717_b.jpg
5456775823_a9a56b8bce_b.jpg
5456803359_07e8ef9297_b.jpg
5456809983_bee72b013b_b.jpg
5456813675_db0a70bdca_b.jpg
5457079800_afb850e2ab_b.jpg

На перекрёстке торговых путей - Tại ngã tư các tuyến đường thương mại

Подборка фотографий, сделанных в декабре 1966-го - январе 1967-го г. на улицах Сингапура - Một số bức ảnh được chụp vào tháng Mười Hai năm 1966 - Tháng 1 năm 1967, trên đường phố Singapore
5354484107_f99f7d37bf_o.jpg
15370194729_cc710c36aa_o.jpg
3118011338_92cc6d3350_o.jpg
3242838851_9e20be1d63_o.jpg
3288381466_99f4b60594_o.jpg
3924744427_78c429c3b1_o.jpg
3925530004_01ee5eef33_o.jpg
4000469334_ba6441a1f8_o.jpg
4000469568_22ab646c40_o.jpg
4074308783_8d15e0dbef_o.jpg
4763490605_3af07c5cfe_o.jpg
4835076780_b70083a0df_o.jpg
5047288315_5521e3851b_o.jpg
6487157915_f53a3f9b5c_o.jpg
6532348219_0714c3ff4e_o.jpg
6823024708_a62ed8dde5_o.jpg
6823025142_b7c8c539b2_o.jpg
6846169446_89364de8d5_o.jpg
6992295207_84911c055c_o.jpg
7378288392_6a0db6941f_o.jpg
8190416921_665b405a99_o.jpg
8191500188_2e72cb077f_o.jpg
8391848099_43a5169408_o.jpg
14936060724_327532492d_b.jpg
15018462150_220c52e333_o.jpg
15292731657_5053376207_o.jpg

В древнем Сиаме - Ở Xiêm La cổ

Подборка фотографий, сделанных в Бангкоке летом 1973-го года - Một lựa chọn các bức ảnh chụp tại Bangkok vào mùa hè năm 1973,
5074076109_fbe7e8a63d_b.jpg
5074654190_f83afd6a44_b.jpg
5074655136_25bd768735_b.jpg
5074657468_ea239be75c_b.jpg
5074662606_51949a31ce_b.jpg
5074663098_2f906d2cb6_b.jpg
5074663530_d99bae6c21_b.jpg
5074663936_c8454633a3_b.jpg
5074665050_c5bc8b864e_b.jpg
5074057275_a0aab31ae5_b.jpg
5074058209_20552e0a47_b.jpg
5074059131_6c73428d12_b.jpg
5074061967_f83f5d02eb_b.jpg
5074062429_b6d4a6df6a_b.jpg
5074062797_ae3157a5f0_b.jpg
5074063771_9ab169c6d3_b.jpg
5074064277_f57d587d54_b.jpg

Среди экзотики - Trong những sự kỳ lạ

Серия фотографий, сделанных в 1978-м году на Филиппинах - Một số bức ảnh được chụp vào năm 1978 tại Philippines
4311488321_6acddb9e87_o.jpg
4281704593_5e4ea549e3_o.jpg
4300410462_206b85c940_o.jpg
4301121644_bac780eca3_o.jpg
4306753903_7152e12f37_o.jpg
4306754967_432c9d081d_o.jpg
4307486906_79f896bd36_o.jpg
4307487290_3382154c0d_o.jpg
4307487710_d2dbb125b0_o.jpg
4307495768_18069b559c_o.jpg
4307496712_bb0a53cb59_o.jpg
4307517404_9d2664a5f5_o.jpg
4311479213_0e665f8683_o.jpg
4311480069_45e6abdd82_o.jpg
4311490669_dfa71a5238_o.jpg
4312210624_5ef445aaf4_o.jpg
4312211236_9b31e691c1_o.jpg
4312215938_00ab80a949_o.jpg
4312216702_3dee23276c_o.jpg
4312225382_d14f99f81f_o.jpg
4312227912_f6b010ed21_o.jpg
4367848279_f8596573c0_z.jpg
4368594084_8ddff27530_o.jpg
4369077567_c595035396_o.jpg
4369296363_b4507d3d20_o.jpg
4369824652_786f847419_o.jpg
4370044980_3a58e25768_o.jpg
4372371650_68fd4efb3d_o.jpg
4372371994_97561e20de_o.jpg
15550992604_ab0fe1cc52_o.jpg
0