Hiển thị các bài đăng có nhãn hàng giả. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hàng giả. Hiển thị tất cả bài đăng

19 tháng 12 2012

Về sách "Bên Thắng Cuộc"Nguyên miềng có bình luận một chút về cuốn sách này ở đây: Núi - Sách Bên Thắng Cuộc (chủ blog là đồng nghiệp của tác giả cuốn sách) và ở đây Lê Vũ - Bình địa mộc - Sách Bên Thắng Cuộc cùng một số diễn đàn, blog khác nhưng miềng chán chẳng buồn bàn luận về sách này nữa rồi, nên miềng làm cái pót này điểm tin tức về vụ này coi sao , he he. ...