Có bác nào rành tiếng Nga dịch hộ tôi bài này với:

http://www.izvestia.ru/pobeda/article3141617/

Nghe giới thiệu bên blog Lê Diễn Đức, thấy hay hay nên tôi muốn đọc bản gốc:

http://ledienduc.wordpress.com/2010/...n-tr%E1%BB%8B/

Cảm ơn trước ạ!