16 tháng 9 2012

Thông báo chuyển nhà!

Khoằm không xây nhà mới mà chuyển về tân trang mấy căn nhà cũ thủa xưa, mời các bạn thân yêu ghé thăm!

Khoằm ccòn cái nhà này nưa: Chơi với rận (Rận quán)

Mời các bạn qua nhà Khoằm chơi nhé!