19 tháng 6 2008

Quân nực Việt Nam Cộng hòa - (Pháp - Mỹ - ngụy)

4 vùng chiến thuật
[​IMG]
Tài liệu liên quan đến những trận đánh với các lực lượng Bình Xuyên, Cao Đài
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
"chiến thắng rừng sát"
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Đây là quyển sách được in khoảng năm 1961, nói về sự thành lập cái gọi là "quân đội Việt Nam Cộng hòa" [​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG] Hình như người trong hình là nữ quân nhân nhảy dù đầu tiên của "quân đội Việt Nam Cộng hòa" - Võ thị Vui

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]


[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Gói xanh là hàng cho lính
Bán cho dân là gói màu hồng

[​IMG]
 [​IMG]
Vài nét về trường "võ bị quốc gia" Đà Lạt
Thời đệ nhất Cộng Hoà
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Thời đệ nhị Cộng Hoà (63-75)
Trường Võ-Bị đã không chứng minh được sự Oanh-Liệt như vẫn được quảng cáo. Trong cuộc Di-Tản hay bỏ chạy khỏi ĐL ngày 1-4-1975, VB với đầy đủ xe cộ nên đã " mở đường, dù chẳng có một VC nào phục kích" và cắm đầu chạy thoát thân một mình ra khỏi ĐL rồi chạy thẳng về Bình-Tuy; không yểm trợ các đơn vị khác như Trường CTCT, Tiểu-khu , dân chúng ĐL. Các SVSQ trường Đại-Học CTCT đã đi bộ sau cùng trong đêm tối và giúp dân di tản ra khỏi ĐL và đưa hàng ngàn dân về Vũng-Tầu an toàn.
Trong đêm khuya 1-4-75, một chiếc GMC trên đó có 3,4 SVSQ/VB chạy từ hướng Đơn-Dương về ĐL, khi tới cuối đoàn người Di-Tản, các SVSQ/CTCT đang đi bộ cùng với dân chúng, cho các SVSQ/VB trên xe biết sau lưng họ không có một SVSQ/VB nào cả và yêu cầu cho dân chúng lên xe nhưng các SVSQ/VB trả lời xe chỉ đón VB và xe chạy không xuống Đèo Sông-Pha trong lúc đó hàng trăm dân thị xã, đàn bà, con nít phải đi bộ trong đêm khuya lạnh gía, nhờ sự hộ tống của các SVSQ/CTCT.
Cuộc bỏ chạy một mình, không yểm trợ các đơn vị khác và người dân, của Trường VB ra khỏi Đà-Lạt ngày và đêm 1-4-75, dù không có một VC nào phục kích hay đuổi theo, đã cho thấy những Thực-Chất không thể nào bào chữa nỗi. Những Tự-Hào hay Đánh-Bóng chỉ là VÔ-NGHĨA.
Khi SVSQ/CTCT cùng hàng ngàn dân ĐL dừng quân ở Phan-Rí để chờ ĐT/CHT NQ Quỳnh, thuê tầu đánh cá thì BBC loan rằng: 2 Sư-Đoàn SVSQ/VB và CTCT đang chiến đấu anh dũng với CS. Lúc đó VB đã chạy thẳng một mình về tới Bình-Tuy rồi.
Một SQ/CB trường CTCT (anh này K 20/VB) cho biết,kế hoạch Di Tản ĐL do Tướng Thơ, CHT/VB đưa ra là SVSQ/VB mở đường xuống Phan-Rang, vùng đất an toàn!!! sau đó xe VB sẽ quay lại ĐL và đón tất cả Quân nhân Tiểu-Khu cùng các SVSQ/CTCT và dân chúng đi theo, nhưng khi tới PR thì họ được lệnh chạy thẳng về B-Tuy, bỏ mặc các đơn vị khác đang di chuyển bộ ra khỏi ĐL. Một số bài viết cho tới nay vẫn ca tụng "Tài-Năng" của VB, vừa MỞ- ĐƯỜNG, vừa BỌC-HẬu trong cuộc di tản không một VC đuổi theo.
Liên trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức thời đệ nhất cộng hoà [​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Trung tâm huấn luyện Nhân dân tự vệ thời đệ nhất cộng hoà [​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
Tài liệu về chiến tranh tâm lý

 [​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]


0

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Mô hình ấp chiến lươc ở Miền Nam Việt Nam
[​IMG]