18 tháng 12 2008

Chiến tranh tâm lý - Chiêu hồi

Chiến tranh tâm lý
[​IMG]Tài liệu này dùng cho các sứ quán của VNCH phân phát cho những ai quan tâm đến QL VNCH
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
 [​IMG]
 [​IMG]
 [​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

0
Chiêu hồi
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]"Truyền đơn và giấy thông hành (chiêu hồi) được không quân đồnh minh dùng để rải xuống vùng nghi ngờ là có VC"
[​IMG] [​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Cái này là cho dân chúng
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Hăm dọa dân chúng
[​IMG]
[​IMG]
Mấy cái truyền đơn hăm dọa VC nè, buồn cười hông
[​IMG]
Máy bay tao sẽ bắn tan xác tụi mầy
[​IMG][​IMG]

Cái thư này cũng là hàng độc đó
[​IMG]
Qua đó thấy rõ chiến tranh tâm lý của Mỹ là dựa trên sức mạnh vũ khí không phù hợp vì Mỹ rõ ràng không hiểu nhiều về VC
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]