17 tháng 5 2010

Chiến tranh giải phóng Việt Nam: I-si-ca-oa Bu-ny-ô Phần XXIII

Đây là cuốn sách ảnh "Chiến tranh Giải phóng Việt Nam" của I-si-ca-oa Bu-ny-ô (Ishikawa Bunyo - The war of the liberation of Vietnam) xuất bản tại Nhật.

Cuốn sách này sẽ được trình bày theo đúng trình tự của nó.
Khổ ảnh: Chiều ngang tối đa 1600 pixel

Người sưu tầm tài liệu: Lonesome@ttvnol.com Cám ơn chú em NguyenQuangHuy_Korea đã săn được cuốn này và tặng anh (Lonesome) từ 2003

Cám ơn bác tuaans Dienthai@ttvnol.com đã dày công ngồi scan hết hơn 400 trang của cuốn Album này.

Chỉnh sửa: Excocet@ttvnol.com

 

16 tháng 5 2010

Hà Nội 1950

Cây cầu không cần nói ra ai cũng biết tên

Dốc cầu, hồi thập niên 1950 không lưu thông qua cầu theo chiều bên trái như nay.


Đường số 1 - Cầu Chui hướng về Gia Lâm


Ai thắc mắc tại sao gọi là Bến Nứa?Phố Hàng Đào. Họa sỹ Bùi Xuân Phái chép lại thành tranh chăng?


Đầu phố Cầu Gỗ


Đầu phố Hàng Gai


Ai biết nơi này?Không ảnh, cận cảnh là phủ Kinh Lược và khu lăng mộ của Hoàng Cao Khải, tiếp theo là Gò Đống Đa và khu giáo xứ Thái Hà, xa xa thấp thoáng tháp chuông nhà thờ Cửa Bắc, bên phải là đường Tây Sơn


Khu Kim Mã - Vạn Phúc


Làng Khương Thượng - Hình chụp khi hạ cánh xuống sân bay Bạch Mai


Khu Cát Linh và Giảng Võ

Chiến tranh giải phóng Việt Nam: I-si-ca-oa Bu-ny-ô Phần XXII

Đây là cuốn sách ảnh "Chiến tranh Giải phóng Việt Nam" của I-si-ca-oa Bu-ny-ô (Ishikawa Bunyo - The war of the liberation of Vietnam) xuất bản tại Nhật.

Cuốn sách này sẽ được trình bày theo đúng trình tự của nó.
Khổ ảnh: Chiều ngang tối đa 1600 pixel

Người sưu tầm tài liệu: Lonesome@ttvnol.com Cám ơn chú em NguyenQuangHuy_Korea đã săn được cuốn này và tặng anh (Lonesome) từ 2003

Cám ơn bác tuaans Dienthai@ttvnol.com đã dày công ngồi scan hết hơn 400 trang của cuốn Album này.

Chỉnh sửa: Excocet@ttvnol.com

15 tháng 5 2010

Hà Nội 1800 - 1900

Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc chụp từ đài nghiên - Hà Nội 1883-86 - Photo by Hocquard Édouard.


Tháp Hòa Phong - Hà Nội 1883-86 - Photo by Hocquard Édouard.


Tượng Nữ Thần Tự Do (Bà Đầm Xoè) tại vườn hoa Cửa Nam, Hà Nội.

Bản sao tượng Nữ thần Tự Do được đặt tại Hà Nội từ năm 1887, đứng ở vườn hoa Chí Linh, cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, đưa lên nóc Tháp Rùa ở giữa hồ, rồi lại chuyển sang vườn hoa Cửa Nam. Cuối cùng, tượng Nữ Thần Tự Do bị giật đổ vào ngày 1 tháng 8 năm 1945.

Chiến tranh giải phóng Việt Nam: I-si-ca-oa Bu-ny-ô Phần XXI

Đây là cuốn sách ảnh "Chiến tranh Giải phóng Việt Nam" của I-si-ca-oa Bu-ny-ô (Ishikawa Bunyo - The war of the liberation of Vietnam) xuất bản tại Nhật.

Cuốn sách này sẽ được trình bày theo đúng trình tự của nó.
Khổ ảnh: Chiều ngang tối đa 1600 pixel

Người sưu tầm tài liệu: Lonesome@ttvnol.com Cám ơn chú em NguyenQuangHuy_Korea đã săn được cuốn này và tặng anh (Lonesome) từ 2003

Cám ơn bác tuaans Dienthai@ttvnol.com đã dày công ngồi scan hết hơn 400 trang của cuốn Album này.

Chỉnh sửa: Excocet@ttvnol.com