21 tháng 4 2010

1 số trích đoạn của Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn NXB Chính trị quốc gia 2010 http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201017/20100419002103.aspx Những bóng hồng của dinh Độc Lập http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201017/20100419000053.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét