04 tháng 12 2011

Sex workers spread HIV over China-Vietnam border

http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-11/30/c_131280076.htm
Tàu hô hoán là gái mại dâm Việt Nam truyền HIV cho Tàu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét