14 tháng 6 2011

VN tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông
VN tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

2 nhận xét: