18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (ngụy) - Đệ nhị Cộng hòa

Vài nét về trường "võ bị quốc gia" Đà Lạt
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Республика Вьетнам - Việt Nam Cộng Hòa

1966 годДемонстрации буддийских монахов против притеснений и насильственной католизации - Các cuộc biểu tình của các nhà sư Phật giáo chống lại sự sách nhiễu và bắt buộc Công giáoЦеремониальное - Nghi thức Небольшая подборка фотографий, сделанных во время награждения президентом Республики Вьетнам Зыонгом Ван Минем военнослужащих южновьетнамской армии, отличившихся в боях с вьетконгом; г. Тамки; январь 1964-го года - Các bức ảnh được chụp tại thời điểm trao giải thưởng Tổng thống cho các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh của quân lực miền Nam Việt Nam, đã xuất sắc trong trận chiến với Việt Cộng; Ông Tam Kỳ; Tháng 1 năm 1964
10566505844_32f7a25498_o.jpg
Примечательно, что спустя всего несколько дней (30 января) Зыонг Ван Миня t.s. "попрут с должности" - отправят в отставку - Đáng chú ý là chỉ một vài ngày (30 tháng Giêng), Dương Văn Minh tấn "chà đạp lên trong văn phòng" - gửi đơn từ chức
10566505874_6ce5a96504_o.jpg
10566506224_4db3241fdb_o.jpg
10566506254_fbf4d326d0_o.jpg
10566506274_c371843db6_o.jpg

Парадное - Cửa chính

Парад, проведённый южновьетнамской армией в честь годовщины "воцарения" премьер-министра Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу (и попутно отметили день основания армии Южного Вьетнама); Сайгон; 19.06.1966 - Cuộc diễu hành, quân Nam Việt đã tiến hành vinh danh kỷ niệm của "nhậm chức" Thủ tướng Chính phủ miền Nam Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu (và tình cờ ăn mừng sự thành lập của quân đội miền Nam Việt Nam); Sài Gòn; 19/06/1966
7841868948_d08662ac43_o.jpg
7841873388_49abc300c0_o.jpg
7841877044_f3ee23f97b_o.jpg
7841962954_cf7bbd5b7c_o.jpg
7841966630_954286b50d_o.jpg
7841970582_beac251417_o.jpg
7841975266_9b60c17f17_o.jpg
7841989790_f483745286_o.jpg
7841993804_7125c5d25d_o.jpg
7841998462_7459c6229e_o.jpg
7842002704_b0d98739c1_o.jpg
7842020824_a45d7a94e7_o.jpg
7842032154_b65d93ea90_o.jpg
7841865318_a6f6a4633e_o.jpg
U1523614
U1523614A
U1523616
U1523615
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Hải quân VNCH từng vào top 10 trên thế giới
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]


Sinh viên sĩ quan trường Hải quân Nha Trang
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Sông nước vùng IV chiến thuật.
Tàu đổ bộ không biết gọi là gi
[​IMG]
Tàu mẹ
[​IMG]
có UH 1 bay kèm
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Phó TT Kỳ đón tiếp phó TT Spiro Agnew tại dinh độc lập
[​IMG]
TT Thiệu tiếp đón TT Nixon tại dinh độc lập
[​IMG]
Vài hình ảnh quân phục của binh chủng nhảy dù vnch 60 - 70
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]


[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]


[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

"Подсказчик" - "Người nhắc tuồng"

Подборка фотографий, сделанных американским сержантом, служившего в 1968-м году военным советником в одном из отрядов контрразведки Южного Вьетнама, созданного по программе "Феникс" - Một số bức ảnh được chụp bởi các trung sĩ Mỹ, những người phục vụ trong năm 1968, cố vấn quân sự tại một trong những đơn vị phản gián của Nam Việt Nam lập theo "Chương trình Phượng Hoàng"
4716906709_0349b95cf9_b.jpg
4716874805_a1182846b3_b.jpg
4716885349_94516789c2_b.jpg
4716888371_6f4acd5874_b.jpg
4716901767_0988976284_b.jpg
4716952683_c426198535_b.jpg
4717520578_81bdfbb469_b.jpg
4717523388_6ae8028b9f_b.jpg
4717532610_e21e143c6b_b.jpg
5298687036_56b59f82ba_b.jpg
5298688924_7959352a9e_b.jpg
5333962813_30ce100712_b.jpg
8096822449_391fb06edc_b.jpg
8096822899_b7699826eb_b.jpg
8096823117_b0df2ebd59_b.jpg
8096830530_22264a94f4_b.jpg
8096830938_b87588f288_b.jpg
8105497481_92c25773e4_b.jpg
8105497789_672c4019f9_b.jpg
8105511884_081d72b054_b.jpg

О "подпольной" торговле - Vào khu buôn bán "ngầm"

Подборка фотографий, сделанных на уличном "чёрном рынке" в Сайгоне; ~ 1966-1970-й гг. Các bức ảnh chụp "chợ đen" đường phố ở Sài Gòn; ~ 1966-1970.
9157022261_aa337f21a3_b.jpg
9256595889_0bbbdb83ca_b.jpg
9143375072_1b634d531e_b.jpg
9383159979_a5e8110d31_b.jpg
BE081897
9543503382_4a8966ab80_o.jpg
9543503976_fee6bfe1f6_o.jpg
10849810406_25fcca90b4_o.jpg
10850165616_ecb36de141_o.jpg
14009259799_6635875dbb_o.jpg
14165049499_c0a96a2b40_o.jpg
14192640841_7e1262062a_o.jpg
14193391892_6d0e6d408e_o.jpg
15546857816_41f49261f5_o.jpg

"Радищев по вьетнамски" - "Radischev của Việt Nam"

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время марша из долины Меконга в Сайгон в декабре 1968-го года - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong cuộc diễu hành từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Sài Gòn vào tháng mười hai năm 1968
2402314906_ace5d4f6e1_b.jpg
2574622996_2e4fdfeb9d_b.jpg
2797072013_5a665f5329_b.jpg
2797108425_21949b4970_b.jpg
2797139437_4566b380aa_b.jpg
2797935118_0df0866103_b.jpg
2801270466_20386b1c71_b.jpg
2797967716_d52bbb965c_b.jpg
2798000678_bc86849cdb_b.jpg
2798132101_b299ab9797_b.jpg
2798145297_7d786b44f4_b.jpg
2798164985_9b3cef5965_b.jpg
2798186871_501df6671c_b.jpg
2799055894_7f01bb169f_b.jpg
2799068930_bd703840c0_b.jpg
2801247652_8900292a0a_b.jpg

Студийное - Phòng thu

Подборка фотографий, сделанных на студии "Телевизионной компании Республики Вьетнам" (т.е. Южного Вьетнама); Сайгон; 1968-й год - Các bức ảnh được chụp trong phòng thu "Công ty Truyền hình Việt Nam" (tức là miền Nam Việt Nam); Sài Gòn; Năm 1968
5875532340_270c4d9899_o.jpg
Общий вид на студийный комплекс. Tổng quan về khu phức hợp studio. Кроме телевизионщиков, в комплексе также размещался и коллектив "Радио Республики Вьетнам". Ngoài truyền hình, khu phức hợp cũng lưu trú đội ngũ nhân viên và "Radio của Việt Nam Cộng Hòa"
15029766418_1b9ed1ea24_o.jpg
15193369506_64735a950e_o.jpg
Съёмки выпуска новостей - Quay phim phát hành tin tức
15193369536_d9d8a4a5e6_o.jpg
Директор студии - Giám đốc phòng thu
15029766048_d2cb869760_o.jpg
15029676480_f6dcdf333c_o.jpg
Техники за работой в аппаратной во время выпуска новостей - Kỹ thuật viên xử lý các bản tin
15029676640_8d1524c1e9_o.jpg
На съёмочной площадке - Trên trường quay
15029676800_57bac9c86a_o.jpg
Техник фотолаборатории подготавливает плёнку для монтажа - Kỹ thuật phòng tối chuẩn bị bộ phim
15029677060_307dac6564_o.jpg
Американский инструктор обучает вьетнамского техника - Người Mỹ, giảng dạy ký thuật dùng máy móc cho người Việt
15029677220_22dd19745b_o.jpg
15193369516_17d3ee5119_o.jpg
15029677210_fcc2f88824_o.jpg
Техник готовится включить видеомагнитофон AMPEX 1 100 - Một kỹ thuật viên chuẩn bị bật VCR Ampex 1100
15029766048_d2cb869760_o.jpg
Проверка плёнки, заряженной в видеомагнитофон - Kiểm tra các bộ phim được nạp vào VCR
15029766228_18082479ee_o.jpg
Американский сержант ВВС и вьетнамский техник на ночной смене (контролируют содержание передач ночного эфира) - Trung sĩ Không lực Hoa Kỳ và kỹ thuật viên Việt trực ca đêm (kiểm soát nội dung được truyền đi ban đêm trên không trung)
15029766218_46d9ff931e_o.jpg
15029766258_94ed7f068f_o.jpg
В архиве плёнок - Phim lưu trữ
15193369556_b6023f805e_o.jpg
15216327495_245f14c105_o.jpg
Аудитория канала - Người xem
15029766038_d4f6dea5b0_o.jpg

(no subject - Không đề)

Не иначе как с Леонида Ильича пример брал... - Không chỉ với các ví dụ về Leonid Brezhnev kiếm mất ...

Генерал-майор Нгуен Вин Нги, командующий 4-м корпусом южновьетнамской армии; ~ 1972-1974 гг. Thiếu Tướng Nguyễn Nghi Giành (Thắng), Tư lệnh Quân đoàn 4 của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; ~ 1972-1974

"Матюгальный пепелац"

Агитмашина вьетнамкой армии (Южного Вьетнама); 70-е годы

Консультанты - Cố vấn

Подборка фотографий, сделанных американским офицером во время своей службы советником при IV-м армейском корпусе армии Южного Вьетнама в 1969-1971 гг. - Các bức ảnh được chụp bởi một sĩ quan Mỹ trong quá trình cố vấn tại quân đoàn IV Quân lực miền Nam Việt Nam trong hai năm 1969-1971.
15281122010_435621425b_o.jpg
15281067860_9aa0c86531_o.jpg
15281117580_4ab346b472_o.jpg
15467857545_67741eb72b_o.jpg
15280878239_2dc05bd9f7_o.jpg
15280900039_a5a390829d_o.jpg
15280911639_cf545df3f5_o.jpg
15280921249_c89ea24250_o.jpg
15280925759_685c10beaf_o.jpg
15280929209_2cab6e1a6e_o.jpg
15280931669_31db39829b_o.jpg
15281142748_5689948ed0_o.jpg
15281165900_966a41f023_o.jpg
15281191718_fa7ddebe3a_o.jpg
15281206507_0928460407_o.jpg
15281241018_811e43e4bd_o.jpg
15281244868_7e47944e7f_o.jpg
15281249567_c9d969bf88_o.jpg
15444691856_9089be4024_o.jpg
15444695186_d3f630ee5e_o.jpg
15444719286_f4a1d8a86d_o.jpg
15444721726_ae7b6e5f06_o.jpg
15444740476_e9e4ba672d_o.jpg
15444777556_fda06212cb_o.jpg
15444778686_7518eac6cf_o.jpg
15464638641_b45a5cfc60_o.jpg
15464667061_5607558016_o.jpg
15464672881_421e2f587d_o.jpg
15464712461_3cabcde0dd_o.jpg
15464726491_467d038360_o.jpg
15464730111_6e19e4d4ae_o.jpg
15464733741_3816acdb7f_o.jpg
15467438272_968d0f203c_o.jpg
15467471552_769e5506d4_o.jpg
15467475722_454f0919d6_o.jpg
15467476482_ab38cdc9ed_o.jpg
15467482162_4a4fdd7132_o.jpg
15467798545_74e36d26b5_o.jpg
15467808465_d575b21954_o.jpg
15467810655_a235f3e854_o.jpg
15467818265_ed7b5fb2bd_o.jpg
15467823875_d4fdb98460_o.jpg
15467853295_68749ea248_o.jpg
15467855865_0480f9de21_o.jpg

Настреляли... Để bắn ...

102.jpg
Сборный пункт "металлолома"; Киу-Нхон, Вьетнам; ~ 1965-1973 гг. - Điểm thâu "kim loại"; Quy-Nhơn, Việt Nam; ~ 1965-1973

В южновьетнамской кузнице кадров - Công binh xưởng miền Nam Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных в 1971-м году в военном училище Южного Вьетнама, которое было расположено в Сайгоне - Các bức ảnh được chụp vào năm 1971 tại một trường quân sự ở miền Nam Việt Nam, được đặt tại Sài Gòn
M-41.JPG
Изучение материальной части танка М41 "Уокер бульдог" - Học vật liệu tank M41 "Walker Bulldog"
PhiCong.JPG
A-37andpilots.JPG
Курсанты у лёгкого штурмовика А-37 - Học viên có máy bay tấn công hạng nhẹ A-37
HQ3.JPG
HQ4.JPG
HQ5.JPG

Instructer.JPG

PhiConga.JPG Обучение будущего пилота вертолёта - Đào tạo những phi công trực thăng tương lai
PhiCongb.JPG
PhiCongtraining.JPG
Radar.JPG Изучение материальной части радиолокационной станции - Học vật liệu radar
Radartraining.JPG

Lam Son 719. Вариант ч/б - Lam Sơn 719. đen trắng

Ещё одна серия фотографий, на этот раз чёрно-белых, сделанных корреспондентом Ларри Барроузом во время операции "Lam Son 719" - вторжения южновьетнамских войск, при поддержке американской авиации и артиллерии в Лаос (длившееся с 8 февраля по 25 марта 1971-го года), с целью уничтожения опорных баз Вьетконга. Các bức ảnh đen trắng được thực hiện bởi phóng viên Larry Burrows trong khi cuộc hành quân "Lam Sơn 719" - cuộc xâm lược của quân Nam Việt Nam, được hỗ trợ bởi máy bay Mỹ và pháo binh tại Lào (kéo dài từ 8 tháng hai - 25 Tháng Ba năm 1971), để tiêu diệt các vùng căn cứ Việt Cộng
12=1.jpeg
12=2.jpeg
12=3.jpeg
12=4.jpeg
12=5.jpeg
12=6.jpeg
12=7.jpeg
12=8.jpeg
12=9.jpeg
12=10.jpeg

Lam Son 719 - Lam Sơn 719

Серия фотографий, сделанных корреспондентом Ларри Барроузом во время операции "Lam Son 719" - вторжения американских и южновьетнамских войск в Лаос (длившееся с 8 февраля по 25 марта 1971-го года), с целью уничтожения опорных баз Вьетконга - Các bức ảnh được chụp bởi phóng viên Larry Burrows trong cuộc hành quân "Lam Sơn 719" - cuộc xâm lược của Quân lực Nam Việt và Mỹ tại Lào (kéo dài từ 8 tháng hai - 25 tháng ba năm 1971), để tiêu diệt các vùng căn cứ Việt Cộng
15=4.jpeg
15=5.jpeg
15=3.jpeg
15=2.jpeg
15=1.jpeg
15=6.jpeg
15=19.jpeg
15=7.jpeg
15=8.jpeg
15=9.jpeg
15=10.jpeg
15=11.jpeg
15=12.jpeg
15=13.jpeg
15=14.jpeg
15=15.jpeg
15=16.jpeg

15=18.jpeg
Quảng Trị 1972
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
TT Thiệu ủy lạo binh sĩ tại Đông Hà năm 1971
[​IMG]
Dân Quảng Trị chạy xuống phía nam lánh nạn vào đầu tháng 4/1972, xác bộ đội bị xếp doc đường khủng bố tinh thần
[​IMG]
Quân cảnh
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Cảnh sát
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Cảnh sát giao thông
[​IMG]
T

[​IMG]
Sân bay Quản Lợi
[​IMG] Không ảnh An Lộc 1972, có sân bay Quản Lợi
[​IMG] Ấp Chiến lược Quảng Lợi
u bi con-ti-nu-e

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét