18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Chiến tích

Первые трофеи - Chiến tích đầu tiên

Первые трофеи взятые американцами во Вьетнаме; февраль 1965-го года - Chiến tích đầu tiên được thực hiện bởi người Mỹ ở Việt Nam; Tháng 2 năm 1965

Эхо прошлых войн... Dư âm của cuộc chiến tranh trong quá khứ ...

Стрелковое оружие, захваченное американцам в ходе боев с вьетнамскими партизанами; ~ 1965-й год - Vũ khí nhỏ Mỹ bắt được trong cuộc chống lại quân du kích Việt; ~ 1965
13448962095_e20dee95c4_o.jpg
Маузеры 98К и ручные пулемёты BAR - Súng Mauser 98K và súng BAR
13448962515_85a1d07b15_o.jpg
13449329054_217a46d9a0_o.jpg
Единые пулемёт MG-34 и М60 - Súng máy cộng đồng MG-34 và M60

(no subject)

Пистолеты-пулемёты, применявшиеся вьетконговами в ходе войны во Вьетнаме; ~ 1965-1973 гг. Súng tiểu liên Việt Cộng trong Chiến tranh Việt Nam; ~ 1965-1973
Captured_NVA_Weapons.jpg

Трофейное - Chiến tích

Американцы с трофеями; Вьетнам; - Người Mỹ với chiến lợi phẩm; Việt Nam;~ 1965-1973

WTF?

Интересно, что за гранатомёт на карабине слева? - Thật thú vị, carbine phóng lựu đạn bên trái?
ка.jpg
Место действия - Вьетнам; ~ 1965-1973 гг. Địa điểm - Việt Nam; ~ 1965-1973
UPD: похоже что это линемёт - приспособление для метания линя (груза с веревкой) , за веревку крепится трос, канат.

Пулемёт MG-34 во время войны в Вьетнаме; ~ 1965-1973-й гг.

Súng máy MG-34 trong chiến tranh ở Việt Nam; ~ 1965-1973
3.jpg
mg.JPG
mgg.JPG

Трофейное - Chiến tích

Выставка трофеев, взятых американскими войсками во Вьетнаме; 1966-й год - Triển lãm các chiến lợi phẩm được thực hiện bởi quân đội Mỹ ở Việt Nam; 1966
В очередной раз о трофеях; - Một lần nữa về chiến tích;

Подборка фотографий, сделанных на выставке трофеев, взятых американскими войсками в боях в Вьетконгом; ~ 1966-й год - Một số bức ảnh chụp những chiến lợi phẩm chương thu được bởi quân đội Mỹ trong khi chiến đấu ở Việt Cộng; ~ 1966
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

"Затрофеили" - "Zatrofeili"

Американские солдаты осматривают захваченную вьетнамскую (советского происхождения) пусковую установку реактивных снарядов 9П132 "Град-П"; ~ 1966-1971-й гг. Binh sĩ Mỹ xăm soi chiếm lợi phẩm Việt Cộng (nguồn gốc của Liên Xô) ống phóng, tên lửa 9P132 "Grad-P"; ~ 1966-1971.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Выставка "достижений" - Triển lãm "thành tích"

Выставка трофеев, захваченных американскими и южновьетнамскими войсками в боях с вьетконгом; Сайгон; 1968-й год - Triển lãm các chiến tích của Quân lực Nam Việt Nam và Mỹ trong cuộc chiến với Việt Cộng; Sài Gòn; Năm 1968
102-1.jpg
102-2.jpg
102-3.jpg

Трофейное - Chiến tích

Выставка оружия, отбитого у вьетконговцев американским 1-м кавалерийским полком; Вьетнам; ~1968-1970 гг. Triển lãm vũ khí của Việt Cộng bị bắt bởi Trung Đoàn Không Kỵ số 1; Việt Nam; ~ 1968-1970 năm.
Трофейное - Chiến tích

Подборка фотографий, демонстрирующая качественное изменение вооружения Вьетконга. Подборка фотографй состоит из двух частей. В первой части представлены фотографии, сделанные на выставке трофеев, проведённой в Сайгоне в 1964-м году, во второй части - трофеи, захваченные подразделениями 1-й кавалерийской дивизии американской армии в районе аэродрома Кван Ло в марте 1969-го года Một số bức ảnh cho thấy vũ khí thay đổi chất lượng của Việt Cộng. Các hình ảnh bao gồm hai phần. Phần đầu trình bày các bức ảnh chụp những chiến lợi phẩm dành cho Sài Gòn vào năm 1964, phần thứ hai - những chiến lợi phẩm, đơn vị bắt giữ Cavalry Division 1 Quân lực Hoa Kỳ, cảng hàng không gần Kwan Lo (Xuân Lộc?), tháng 3 năm 1969
Сайгон: - Sài Gòn:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
Кван Ло - Kwan Lo: (Xuân Lộc?)
6645259403_9e7cc1b820_o.jpg
6645249143_228f1d3bd5_o.jpg
6645251431_84aae6db7a_o.jpg
6645252641_df063eb32a_o.jpg
6645253895_5eeae4b438_o.jpg
6645254991_6a12deda6a_o.jpg
6645256625_f2985bed02_o.jpg
6645258043_a310eb6121_o.jpg

(no subject - không đề)

Велосипеды, изъятые американскими войсками в Камбодже; ~ 1970-й год - Phương tiện đi lại bị bắt giữ bởi quân đội Mỹ tại Campuchia; ~ 1970
велики.jpg
Велосипеды изымались под предлогом того, что они могли использоваться да передвижения по "Тропе Хо Ши Мина" - Xe đạp đã bị tịch thu với lý do rằng có thể được sử dụng để di chuyển trên "đường mòn Hồ Chí Minh"

Затрофеили - Zatrofeili

Вьетнамская 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2, захваченная американскими солдатами из 3-го батальона 187-го парашютного полка 101-й десантной дивизии; 1971-го года - Súng chống máy bay ZU-23-2 23-mm Việt Nam, lính Mỹ từ Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 187 nhảy dù của Sư đoàn Không vận 101 chiếm được; 1971
5305CapturedNVAAntigun.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét