19 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - The war is over

Ngày về
[​IMG]

The war is over. Почти

Президент Ричард Никсон поздравляет подразделения 1-й дивизии морской пехоты, вернувшиеся из Вьетнама; 30.04.1971 - Tổng thống Richard Nixon chúc mừng 1th Marine Division, trở về từ Việt Nam; 30/04/1971
fa_1212_nixon_marines1940.jpg

В последние дни - Những ngày đã qua

Американские морские пехотинцы на палубе авианосца "Мидуэй" перед высадкой в Сайгоне в ходе операции "Frequent Wind" (обеспечения эвакуации американских граждан их Сайгона); 29-е апреля 1975-го года - Thủy quân lục chiến Mỹ trên boong của tàu sân bay "Midway" trước khi hạ cánh xuống Sài Gòn trong hoạt động "Frequent Wind" (đảm bảo việc di tản công dân Mỹ khỏi Sài Gòn); 29 tháng tư năm 1975
16300882315_2cc28d7204_b.jpg
15678523884_2a977f9351_b.jpg
16300048352_54964120b5_b.jpg
16300048362_bc738e3d32_o.jpg
Уже в Сайгоне - в охранении у посольства - Đã ở Sài Gòn - hộ tống tại đại sứ quán
16304489995_a7fcb61715_o.jpg

1 nhận xét:

  1. Với đội quân hùng hậu như vậy mà cuối cùng cũng phải ngả mũ trước anh, cô du kích Việt Nam. Nhìn mà tự hào quá thôi, một Việt Nam oai hùng và gan dạ.

    Trả lờiXóa