18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - "Pyromaniac"

"Пироманы" - "Pyromaniac"

Альбом американского солдата служившего во Вьетнаме в составе огнемётного взвод 3-го батальона 24-го пехотного полка в 1969-м году - Album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam trong trung đội súng phun lửa của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn bộ binh 24 năm 1969
PICT0113
PICT0114
PICT0003
Автор альбома - tác giả của album
PICT0115
PICT0080
PICT0120
PICT0122
PICT0123
PICT0012
PICT0014
PICT0089
PICT0090
PICT0015
PICT0092
PICT0018
PICT0128
PICT0016
PICT0130
PICT0020
PICT0134
PICT0132
PICT0021
PICT0022
PICT0102
PICT0136
PICT0141
PICT0104
PICT0024

"Пироманы" ч.2 - "Pyromaniac" Phần 2

Вторая, завершающая, часть альбома американского солдата, служившего в составе огнемётного взвода 3-го батальона 24-го пехотного полка во Вьетнаме в 1969-м году - Phần thứ hai, phần cuối cùng album của một lính Mỹ phục vụ trong trung đội súng phun lửa của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn bộ binh 24 tại Việt Nam năm 1969
PICT0029

PICT0030
PICT0032
PICT0034
PICT0036
PICT0046
PICT0048
PICT0049
PICT0050
PICT0054
PICT0056
PICT0058
PICT0060
PICT0061
PICT0065
PICT0001
PICT0009
PICT0091
PICT0125
PICT0019
PICT0133
PICT0023
PICT0027
PICT0031
PICT0033
45TH MED EVAC HOSPITAL IN TAY NINH BASE CAMP
45TH MED EVAC HOSPITAL IN TAY NINH BASE CAMP
DAMAGED COBRA
4/23(MECH)BN HEADQUARTERS IN TAY NINH
4/23(MECH)BN HEADQUARTERS IN TAY NINH
AN EAGLE FLIGHT
AN EAGLE FLIGHT
HUEY GUNSHIP
HUEY GUNSHIP

Десант в джунглях - Đổ bộ trong rừng rậm

Небольшой альбомчик американского солдата, служившего в 1969-м году во Вьетнаме в составе 173-й воздушно-десантной бригады - alьbom của Chick, phục vụ trong năm 1969 tại Việt Nam tại Lữ Đoàn 173


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét