18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Chương trình bắt đầu

"Шоу начинается" - "Chương trình bắt đầu"

Серия фотографий, сделанных во время высадки первой партии морских пехотинцев в Дананге, произошедшей в рамках начала широкомасштабного участия американской армии в войне во Вьетнаме; 8.03.65 - Một số bức ảnh được chụp tại thời điểm đổ quân của Thủy quân lục chiến vào Đà Nẵng, diễn ra trong khuôn khổ một sự tham gia quy mô lớn của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; 03/08/6511265210796_2311465eb1_o.jpg
11265164495_02e383566a_o.jpg
11265168745_82bfb13747_o.jpg
11265169725_1c7ab91fbb_o.jpg
11265169985_c3bdbfcb28_o.jpg
11265176545_eaf6119cd3_o.jpg
11265205526_d56e6bec5e_o.jpg
11265205976_04ae402861_o.jpg
11265206336_191ecc6e0c_o.jpg
11265206686_6a171c5278_o.jpg
11265224354_711b4567d3_o.jpg
11265224834_1acfc92aef_o.jpg
11265260753_14c9d740c0_o.jpg
11265261263_4720667e7c_o.jpg
11265262523_ecd37363c3_o.jpg
11265267313_082d1e5860_o.jpg
11265267703_782f42b051_o.jpg
11265270153_44be4873d0_o.jpg
11265167895_1f265eafb6_o.jpg
11265174405_12ec0a2473_o.jpg
11265179835_1263da2d54_o.jpg
11265208166_e56e96a5b2_o.jpg
11265213286_7047f293df_o.jpg
11265223184_8339a19eb3_o.jpg
11265223584_5cfe5921fb_o.jpg
11265227094_6a0b2b5ac9_o.jpg
11265228554_6d63ac83c1_o.jpg
11265262933_f18d0d3dc5_o.jpg
11265269243_210bc10dde_o.jpg
11265212386_5803134d60_o.jpg
11265175395_15448aea22_o.jpg
11265271193_3e4ac32dcb_o.jpg
11265271553_fe5d455fc7_o.jpg
11265272253_69a5e8bf88_o.jpg

(no subject - không đề)

И такое было... обрез из автоматической винтовки М14 - Và điều này là ... chỉ cần súng trường tự động M14 là đủ rồi

(no subject)

Американские морпехи в атаке; Вьетнам; 1965-й год - Thủy quân lục chiến trong cuộc tấn công; Việt Nam; 1965

(no subject)

Увязший в дорожной грязи американский джип; Вьетнам; 1966-й год - Bị mắc kẹt trong bùn, chiếc xe jeep Mỹ; Việt Nam; 1966
Nam 1966, Nha Trang, R and R
Интересно, как там у вьетнамцев с поставками второй беды было: своих хватало, или поставлял кто....

(no subject)

Экипажу этого джипа явно не давала покоя огневая мощь вертолётчиков и они решили не отставать

Кому эта прокачанная тачка не понятно (в силу плохого качества не удалось прочитать надпись на бампере), так что ограничусь только указанием того что это Вьетнам

(no subject)

"Прокачанный" морскими пехотинцами джип M151 MUTT; Вьетнам - "Bleed của" Thủy quân lục chiến Jeep M151 Mutt; Việt Nam

(no subject)

Снайпера из состава американских войск во Вьетнаме - Lính bắn tỉa của quân đội Mỹ tại Việt Nam

Солдаты вооружены 7,62-мм винтовками с ночными прицелами AN/PVS-2 - Trang bị súng trường 7,62mm với ống nhòm nhìn đêm AN/PVS-2

"Нафаршированый" - "Nafarshirovany"

Солдат 11-го американского бронекавалерийского полка позирует с винтовкой М-16, на которую установлены ночной прицел и глушитель - Lính của Trung Đoàn 11 Không Kỵ Hoa Kỳ với một khẩu súng trường M-16, gắn ống nhòm nhìn đêm và giảm thanh.
101.jpg

Любитель классики - Tài tử kinh điển

Член экипажа одного из американских вертолётов; Вьетнам; ~ 1965-1973-й гг. - Một thành viên phi đoàn máy bay trực thăng của Mỹ; Việt Nam; ~ 1965-1973
233.jpg

Среди джунглей - Rừng xanh núi thẳm

Подборка фотографий, сделанных в расположении 2-го батальона 4-го полка морской пехоты во время проведения операции "Rush" - операции против сил вьетконга в провинции Тхыатхьен-Хюэ в августе 1967-го года - Các bức ảnh chụp Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Marine số 4 trong chiến dịch "Rush" - hoạt động chống lại các lực lượng Việt Cộng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế vào tháng Tám năm 1967.
15585274924_e84a036a6f_k.jpg
15585279964_27267d84f6_k.jpg
15585292954_86f1e5b796_k.jpg
15587838523_c6954a0fb7_k.jpg
15587845003_dc6c4d557f_k.jpg
16020161088_f39aeced9d_k.jpg
16020164278_d5a57a85cb_k.jpg
16020313300_9e955f50af_k.jpg
16020318180_0cd1f4d0a4_k.jpg
16020330470_36a1883d21_k.jpg
16020335510_7d1ad6ccbd_k.jpg
16021565919_8084189353_k.jpg
16021852727_14f9b21798_k.jpg
16021862547_f4c037c8b7_k.jpg
16181800976_595ca4a451_k.jpg
16181809326_f914c812f8_k.jpg
16181814946_7c188d6790_k.jpg
16205805961_a068629533_k.jpg
16205813241_2b77b2505f_k.jpg
16205816251_473de09148_k.jpg
16206846562_9ba31fbf2b_k.jpg
16206847862_6575124a90_k.jpg
16206859482_c67f0ceacf_k.jpg
16206877982_c29bc8186d_k.jpg

"Меткие стрелки" - "Bắn giỏi"

Снайпера американской морской пехоты во Вьетнаме; ~ 1967-1968-й гг. Những tay bắn tỉa US Marine Corps ở Việt Nam; ~ 1967-1968
16341021176_82c2ecf17c_k.jpg
16179931727_bb09c5ea3f_k.jpg
16179930587_ce12ea2bc9_b.jpg
15745844793_c9bea4d492_k.jpg
16179930507_9fc8d044b9_b.jpg
16339851366_815286a4d7_b.jpg
16339852106_95b062a3b5_o.jpg
16364917882_a4e0aefd86_b.jpg
16365817355_d22b36ee7a_b.jpg
16366088132_b1de1c761a_h.jpg

Нюхачи - Beezer

Американский солдат с детектором ХМ-2; Вьетнам; 1968-й год - Một lính Mỹ với máy dò XM-2; Việt Nam; 1968
100-1.jpg
Датчик был разработан компанией "General Electric" и предназначался для обнаружения замаскировавшегося противника. Các cảm biến được phát triển bởi "General Electric" và được dự định phát hiện kẻ địch được ngụy trang. Обнаружение происходило за счёт обнаружения аммиака, содержащегося в поте и моче. Phát hiện là do sự nhận diện amoniac có trong mồ hôi và nước tiểu. Предполагалось что данная аппаратура облегчит поиск засад в джунглях, но на практике оказалось, что большие габариты ранца и звук срабатывания датчика приводят к тому что "нюхачей" противник обнаруживал раньше, чем они засаду. Được giả định rằng công cụ này sẽ tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm các cuộc phục kích trong rừng, nhưng trong thực tế hóa ra làm kích thước ba lô lớn hơn và âm thanh của bộ cảm biến khi hoạt động dẫn đến thực tế rằng "Beezer" đã cho kẻ địch thấy trước khi họ bị phục kích.
100-2.jpg

На просторах Вьетнамщины - Trong sự bao la của Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским морпехом во время своей службы во Вьетнаме в 1968-1969-м гг. (в провинции Куангчи) - Các bức ảnh được chụp bởi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam trong những năm 1968-1969. (Ở tỉnh Quảng Trị)
15637432898_2c18531822_o.jpg
15637667457_212520e2da_o.jpg
15637673897_c6013c06c0_o.jpg
15637988420_68f5b32c93_o.jpg
15637991720_061d8845ed_o.jpg
15637994220_2cf25239e6_o.jpg
15637996370_dfa66f3142_o.jpg
15637996800_6bf665caa7_o.jpg
15799174786_aeff3b66c7_o.jpg
15799175826_c64dd2c23f_o.jpg
15799178116_fb306f93f2_o.jpg
15799179486_0fc39d6aaa_o.jpg
15820949211_ac237f2826_o.jpg
15820950991_3c209675f2_o.jpg
15820953621_471c7484f9_o.jpg
15820959211_e3039c02d5_o.jpg
15822839365_535b41cdd7_o.jpg
15822842055_c572a238a3_o.jpg
15202865954_e84e753078_o.jpg
15202869464_29c7d30149_o.jpg
15202869994_8c308352ea_o.jpg
15202873434_77db84b281_o.jpg
15202874864_6219410a34_o.jpg
15202875594_9bc3c0be12_o.jpg
15202877544_469a97ff20_o.jpg
15203409073_d6a9e80ed7_o.jpg
15203410613_9e2c2aec4a_o.jpg
15203414353_f82bbe98c2_o.jpg
15203419003_7f82213c28_o.jpg
15637020409_930ff023b4_o.jpg
15637031459_7b2dbc876b_o.jpg
15637421298_e8958933de_o.jpg

Морпехи in action - Thủy quân lục chiến hành động

Серия фотографий, сделанных военными корреспондентами корпуса морской пехоты США во время проведения операции "Bold Mariner" - операции против коммуникаций партизан на полуострове Батанган, проведённой в январе 1969-го года силами 2-го батальона 26-го полка морской пехоты - Các bức ảnh được chụp bởi phóng viên chiến tranh trong hoạt động truyền thông Chiến dịch "Bold Mariner" - Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ so kè với các du kích trên Mũi Ba Làng An tiến hành vào tháng Giêng năm 1969 bởi Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thủy quân lục chiến 26
14915305261_7e99866bf1_o.jpg
UPD: Ув. mikle97 дал небольшую "историческую справку" по этой операции - một chút "bối cảnh lịch sử" của hoạt động này:
активная фаза операции Bold Mariner длилась с 12 января по 7 февраля. Giai đoạn hoạt động của Chiến dịch "Bold Mariner" kéo dài từ 12 Tháng một - 7 tháng hai. В ней приняли участие две специальные десантные группы (Special Landing Force), подразделения американской 23-й пехотной дивизии и второй южновьетнамской пехотной дивизии. Với sự tham dự của hai nhóm đổ bộ đặc biệt (Landing Special Force), của Sư Đoàn 23 Mỹ và Sư đoàn bộ binh 2 Việt Nam Cộng hòa. Армейцы блокировали полуостров с суши, а две SLF ( 2 и 3-й батальоны 26-го полка МП, усиленные артиллерией, танками, саперами, двумя вертолетными эскадрильями МП - всего около 4000 чел) высадились с моря. Binh lính đi đường bộ bị chặn ở bán đảo, và hai SLF (Tiểu đoàn 2 và 3 của Trung Đoàn 26 Thủy quân lục chiến, được tăng cường pháo binh, xe tăng, công binh chiến đấu, hai phi đội máy bay trực thăng MP - khoảng 4.000 người) đổ bộ từ biển. На тот момент - крупнейшая десантная операция КМП со времен Кореи. Vào thời điểm đó - là hoạt động đổ bộ lớn nhất kể từ thời điểm ILC Triều Tiên. С моря, помимо прочего, огневую поддержку осуществлял линкор Нью-Джерси. Từ ngoài biển, trong số những thứ khác, hỗ trợ pháo kích tiến hành từ chiến hạm New Jersey.
Им, по американским данным, противостояли 38-й полк Основных сил Вьетконга, 48-й батальон и 31-я рота Местных сил и саперная рота С-95. Họ, theo số liệu của Mỹ, chống cự lại gồm Trung Đoàn 38 thuộc lực lượng chính của Việt Cộng, Tiểu Đoàn 48 và đơn vị 31 của lực lượng địa phương và đơn vị công binh C-95. Ими на Батангане была устроена развитая система укрепленных позиций - туннели, траншеи, подземные укрытия, прикрытые минными полями и различными ловушками. Họ đã sắp xếp để phát triển các vị trí kiên cố hệ thống Batangane - đường hầm, hào, nơi trú ẩn dưới lòng đất, được bao phủ với các bãi mìn và bẫy khác nhau.

>14731716680_275f1a661e_o.jpg
14731704860_dbd33e7fd8_o.jpg
14918386725_31678e88ea_o.jpg
14731706860_f8336a9f32_o.jpg
14731707619_fc57b4f883_o.jpg
14731707719_51331980dd_o.jpg
14731708340_e91ae43f57_o.jpg
14731708489_560b24a983_o.jpg
14731711130_b2f4bd6f0b_o.jpg
14731711169_de9488314a_o.jpg
14731711859_ba1d75efb0_o.jpg
14731713330_89e051cf91_o.jpg
14731713769_41463180b2_o.jpg
14731714330_b887185a71_o.jpg
14731715200_f0f74e73dc_o.jpg
14731716709_90a8d0dcbd_o.jpg
14731720679_efdf12fc33_o.jpg
14731777808_b5762f868e_o.jpg
14731778018_5de2538db2_o.jpg
14731780668_9e28623f3d_o.jpg
14731782548_8d3ce5516a_o.jpg
14731783438_4bf6dc2fe2_o.jpg
14731805287_a0bacf52aa_o.jpg
14731806517_663f08252f_o.jpg
14731806667_0ba3e92fdc_o.jpg
14895386926_e241bf76da_o.jpg
14895395006_bb8867efae_o.jpg
14915299511_d66d6c792f_o.jpg
14915303031_4e7f0b0f04_o.jpg
14918020232_43e987f81a_o.jpg
14918020472_c7a4b744b8_o.jpg
14918020512_0da6a12d3f_o.jpg
14918022362_9c3fbbff1f_o.jpg
14918023012_cdffe43025_o.jpg
14918025212_0c60c32085_o.jpg
14918374755_5353699d1b_o.jpg
14918375185_0e4c30893c_o.jpg
14918377935_530b51b713_o.jpg
14918378145_8288d9dcf3_o.jpg
14918381925_7ef90f929e_o.jpg
14918386235_8a77f2b8e4_o.jpg

Будни разведчиков - Ngày thường tuần thám

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1970-м году в составе роты "D" 1-го разведывательного батальона 1-й дивизии корпуса морской пехоты США - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ phục vụ tại Việt Nam trong năm 1970 đơn vị "D" của Tiểu đoàn trinh sát số 1, Sư Đoàn 1, United States Marine Corps
1361446943_ee5edfb995_b.jpg
1361512483_cc9ea10bab_o.jpg
1361551749_972c96dcb8_b.jpg
1361414605_aa995a89ed_b.jpg
1362316572_7f3ef9c719_o.jpg
1362358296_0d9a4c927b_o.jpg
1362367824_5f45c858b7_o.jpg
1362410520_3d3c39e668_o.jpg
1367930130_40a63b8b30_o.jpg
1367941254_9ebc93f12e_b.jpg
1367997358_9df473a5e6_b.jpg
2054787236_b1113dcf7c_o.jpg
2203889954_23528bacb7_o.jpg
2679098750_4187ffb862_b.jpg
2781067872_8809cce936_o.jpg
3082473300_09da64f5ce_b.jpg
3315554291_f70c3cbcd4_o.jpg
3316380572_f389bb8f0b_b.jpg
3782655669_d9c70b887f_o.jpg
4011451162_e5c6946c87_o.jpg
4413263487_c0a730371c_o.jpg
4414031594_c69a2e5b58_o.jpg
5495188457_a53c31d2a8_o.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét