18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Thông tin liên lạc

Узловое

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы с апреля 1970-го по апрель 1971-го года на одном из узлов связи, организованном 361-м батальоном связи (из состава 1-й бригады связи) - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ từ tháng 4 năm 1970 đến tháng Tư năm 1971 tại một trong những trung tâm truyền thông của Tiểu đoàn thứ 361 (từ Lữ Đoàn 1 thông tin liên lạc)
9783137722_fa40e90599_o.jpg
9932086945_7e88c3a299_b.jpg
9932090805_be193e3de0_o.jpg
9932092435_b56ab220b8_o.jpg
9932092885_d3fbfc7734_o.jpg
9932093725_d7d86e8853_o.jpg
9932103306_20491eb0d2_o.jpg
9932105396_f1c7b56c96_o.jpg
9932107106_f5509e398b_o.jpg
9932109616_c7e56caa5e_o.jpg
9932116606_fbc8877e66_o.jpg
9932124454_2d5772b878_o.jpg
9932128874_6ac0b235f7_o.jpg
9932129736_f79e71cd33_o.jpg
9932130124_0c5e4f0cf9_o.jpg
9932136454_fc0745bfb9_o.jpg
9932152954_abae6b9ca9_o.jpg
9932154844_53960d9184_o.jpg
9932221383_aa96ea2ac3_o.jpg
9932223363_c309c0378b_o.jpg
9932224063_ab1e66f907_o.jpg
9932225873_029ce4e2cc_o.jpg
9932226233_02db9339c1_o.jpg
9932232343_454509ebbf_o.jpg
9932233753_cbbec3b970_o.jpg
9932243283_bca8584202_o.jpg
9932244203_e274710f4f_o.jpg
11363353683_fb2b75a7e4_o.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét