18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Quân y

Мобильно-госпитальное - Bệnh viện dã chiến

Небольшая подборка фотографий, сделанных во время разворачивания 7-го хирургического госпиталя американской армии в пригороде Сайгона; июль-август 1966-го года - Các bức ảnh bệnh viện phẫu thuật só 7 Của quân lực Hoa Kỳ ở ngoại ô Sài Gòn; Tháng Bảy-Tháng tám 1966
4336912638_67f7d69f9e_o.jpg
2703990113_3f744c5b52_b.jpg
2703990121_b69b20f22b_b.jpg
2703990129_8f092a17d4_b.jpg
2703990133_f37acf5f42_b.jpg
2703990141_d2b5830d99_b.jpg
2703990141_d2b5830d99_b.jpg
2704003527_701f60fbd6_b.jpg
2710051849_abbd257472_o.jpg
2872028773_f7241418c3_o.jpg
2915986183_68c554a7ab_b.jpg
3256547871_2f8933566a_o.jpg
3256547985_c086d558d6_o.jpg
3256548237_e8f5e10e98_o.jpg
3256548391_201e6211cc_o.jpg
3257378008_6a5587c7b6_o.jpg
3257378008_6a5587c7b6_o.jpg
3632102913_dda97af3c1_b.jpg
4197007768_782c49c1f0_b.jpg

"Морские лошади" - "Sea Horse"

Доставка раненых в 1-й медицинский батальон 1-й дивизии морской пехоты США при помощи вертолётов UH-34D Seahorse; Вьетнам; 1967-й год - Giao tận nơi người bị thương, Tiểu đoàn y tế 1 Sư Đoàn TQLC 1 với sự giúp đỡ của máy bay trực thăng Mỹ UH-34d Seahorse; Việt Nam; 1967
3712674194_7de6af30e0_o.jpg
3712675232_39907ee5f4_o.jpg
3712676320_63a586a53e_o.jpg
3712677476_971623e062_o.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, служившим санинструктором/санитаром в 1969-1970-м гг. во Вьетнаме в составе роты D 1-го батальона 7-го кавалерийского полка - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ phục vụ y tế ngăn nắp/có thứ tự trong những năm 1969-1970 ở Việt Nam trong khuôn khổ đơn vị D Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Không Kỵ 7
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét