18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Cuộc chiến bên sông

Речные войны - Cuộc chiến bên sông

Серия фотографий, сделанных корреспондентом Ларри Барроузом в дельте Меконга во Вьетнаме; ~ 1965-1973 гг. - Các bức ảnh được chụp bởi phóng viên Larry Burrows ở đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam; ~ 1965-1973.
13=1.jpeg
13=2.jpeg
13=3.jpeg
13=4.jpeg
13=5.jpeg
13=6.jpeg
13=7.jpeg
13=8.jpeg
13=9.jpeg
13=10.jpeg
13=14.jpeg
13=11.jpeg
13=41.jpeg
13=12.jpeg
13=13.jpeg
13=15.jpeg
13=16.jpeg
13=17.jpeg
13=18.jpeg
13=19.jpeg
13=20.jpeg
13=21.jpeg
13=22.jpeg
13=23.jpeg
13=24.jpeg
13=25.jpeg
13=26.jpeg
13=27.jpeg
13=29.jpeg
13=30.jpeg
13=31.jpeg
13=32.jpeg
13=33.jpeg
13=34.jpeg
13=35.jpeg
13=36.jpeg
13=37.jpeg
13=38.jpeg
13=39.jpeg
13=40.jpeg

В речных долинах... - Ven sông ...

Серия фотографий, сделанных в ходе наступления подразделений 1-й пехотной дивизии американской армии в долине реки Вамко; Вьетнам; январь 1966-го года - Các bức ảnh được chụp trong quá trình các đơn vị của Sư Đoàn 1 Bộ Binh quân đội Mỹ tấn công lưu vực sông Vàm Cỏ; Việt Nam; tháng 1 năm 1966
14810080537_30539fe92f_k.jpg
14810048657_250ab6467c_k.jpg
14809931400_2aecd97d07_k.jpg
14809934200_ca9179deeb_k.jpg
14809934389_3c856c18c1_k.jpg
14809937040_27ec041903_k.jpg
14809949830_46c7d82ac3_k.jpg
14809968958_c27d49e5d6_k.jpg
14810063177_5787e3e97b_k.jpg
14810078277_dbc0377ffd_k.jpg
14810084967_ca3af2b50f_k.jpg
14810090357_6d62fc7023_k.jpg
14810096977_cc00c3cce3_k.jpg
14973604106_6bb7b31e7f_k.jpg
14973612276_b56415d81a_k.jpg
14973617446_32635a211d_k.jpg
14973619656_3bbf98cc7e_k.jpg
14993484581_f821e2cefc_k.jpg
14993530201_fbcb3b10ed_k.jpg
14996589655_5b7af76afd_k.jpg
14996606815_cb0265c9c9_k.jpg

Речники

Альбом американского солдата (или всё же матроса?) служившего во Вьетнаме в 1966-м году в составе 535-го речного дивизиона - Album của lính Mỹ (hoặc lính thủy vẫn còn?) phục vụ tại Việt Nam trong năm 1966 tại River Division 535

535-й речной дивизион был сформирован в Калифорнии в декабре 1965-го года. С марта 1966-го года и до вывода американских войск из Вьетнама осуществлял патрулирование дельты реки Меконг

В качестве "бонуса" - шевроны дивизиона:


"Речные будни" - "Ngày thường trên sông"

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, служившего во Вьетнаме в 1967-м году в подразделении речных катеров, нёсших патрульную службу в дельте Меконга - Một số bức ảnh được chụp bởi binh lính Mỹ đã từng phục vụ tại Việt Nam vào năm 1967 trong các bộ phận tàu sông, thực hiện tuần tra ở đồng bằng sông Cửu Long
4_lg.jpg
1_lg.jpg
Автор фото на фоне своего катера (повреждённого вьетконговцами) - Tác giả bức ảnh bên chiếc thuyền của mình (bị Việt Cộng bắn hư)
2_lg.jpg
3_lg.jpg
6_lg.jpg
Подавление огневой точки вьетконговцев - Bắn áp chế Việt Cộng
8_lg.jpg
Последствия попадания гранаты (из РПГ) в катер - Hậu quả do lựu đạn (RPG) gẳm vào thuyền
7_lg.jpg
9_lg.jpg
Взрыв баррикады, преграждающей русло

"Речная прогулка" - "River Walk"

Небольшая подборка фотографий, сделанных американским солдатом в 1969-м году во время одного из патрулей на реке Меконг во Вьетнаме - Vài bức ảnh được chụp bởi binh lính Mỹ trong năm 1969 trong một cuộc tuần tra trên sông Mekong ở Việt Nam
12073684854_db511376dc_k.jpg
12073278195_3627a4ceeb_k.jpg
11272733414_c70a8a37ed_k.jpg
12073580013_3959539002_k.jpg
12073581393_671e89d75b_k.jpg
12073582313_77f31656e2_k.jpg
12073682164_c44c85e4ed_k.jpg
12073684494_39d9070469_k.jpg
12073688134_88887e9639_k.jpg
12073924266_52c50f79ee_k.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét