18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Quân Giải Phóng)

(no subject - Không đề)

Один из отрядов Вьетконга; 60-е годы - Một trong những đơn vị Việt Cộng; những năm 1960
55.jpg

(no subject - Không đề)

Изготовление "подарка" для американских солдат; Вьетнам; - Làm một "món quà" cho binh lính Mỹ; Việt Nam; ~1965-1973

(no subject - Không đề)

Вьетконговский солдат с элементами для ловушки типа "волчьей ямы"; ~ 1965-1973-й гг. -
5.jpg

Будни вьетконга - Việt Cộng ngày thường

Подборка фотографий, сделанных партизанами вьетконга; ~ 1965-1972-й гг. - Một số bức ảnh chụp bởi du kích Việt Cộng; ~ 1965-1972
1.jpg
Фотографии были найдены австралийскими солдатами из состава 5-го королевского танкового полка среди вещей убитых партизан - Các hình ảnh đã được tìm thấy bởi những lính Úc từ đoàn xe tăng 5 Hoàng gia, trong số những du kích giết
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg

Лица Вьетконга - Những người Việt Cộng

Подборка фотографий вьетнамских партизан, воевавших в Южном Вьетнаме; ~ 1965-1975-й гг. Một số hình ảnh của du kích Việt đã từng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam; ~ 1965-1975
14983798721_618c5721f0_b.jpg
14800236629_8e94ae6d49_b.jpg
14986966285_0283974fbb_b.jpg
14800230229_91ab8972be_b.jpg
14800234179_2df453c3df_b.jpg
14800238840_a036ea04db_b.jpg
14800244119_4079c70a72_b.jpg
14800244119_4079c70a72_b.jpg
14800254500_7470a24f69_b.jpg
14800258809_2cea0daeeb_b.jpg
14800259649_7cb6e86e93_b.jpg
14800261669_397096b7a2_b.jpg
14800264560_c29f8999ac_b.jpg
14800265649_976b82c580_b.jpg
14800275639_6a0c3a6855_b.jpg
14800290250_fd18da912c_b.jpg
14800294430_cb3f883066_b.jpg
14800301898_fd178545f0_b.jpg
14800309398_827b39073e_b.jpg
14800312678_d541e63059_b.jpg
14800314688_4eeee02ac9_b.jpg
14800324898_54be552ccd_b.jpg
14800329148_01392f2a49_b.jpg
14800333248_e8cd1a5d2e_b.jpg
14800337648_c8e32d95c3_b.jpg
14800350938_b547d493fb_b.jpg
14800353757_1752645b33_b.jpg
14800393637_f12918cb59_b.jpg
14800399527_a292abae0f_b.jpg
14800403617_da12ef8aa6_b.jpg
14800416017_f933bdf0d6_b.jpg
14963906386_a59089a7ae_b.jpg
14963950106_d78c34e7d7_b.jpg
14963969776_872f3e5c5b_b.jpg
14983821501_054a701378_b.jpg
14983832261_319704feab_b.jpg
14983836441_ff7afd349b_b.jpg
14983844081_7164038438_b.jpg
14983860171_8db9d91735_b.jpg
14986572512_9bd808ae8c_b.jpg
14986581282_49da4bf2e5_b.jpg
14986585642_8b08f7279b_b.jpg
14986897435_fc1dc83db3_b.jpg
14986904035_0a5dc0184e_b.jpg
14986916375_3b985c74c9_b.jpg
14986919445_fecfa80381_b.jpg
14986944715_9708702e0d_b.jpg
14986950405_802f3f43f7_b.jpg
14986957955_c7a429dccd_b.jpg
14986959805_4dfe1c6614_b.jpg

В джунглях Вьетнама - Trong các khu rừng ở Việt Nam

Редкая подборка - солдаты Вьетконга "in action" - Một bộ sưu tập hiếm hoi của - những người lính Việt Cộng "trong hành động". Снимки сделаны в период 1969-1970 гг., а сами вьетнамцы воевали в составе отдельный батальон региональных сил Фронта D445; Провинция Long Khanh, 7 военный округ - Các bức ảnh được chụp trong thời gian 1969-1970, người Việt chiến đấu trong các tiểu đoàn riêng biệt của các lực lượng trong khu vực của Mặt trận D445; Tỉnh Long Khánh, Quận khu 7.


Слонопехота Quân Đoàn Voi

Vietnam War Elephants
Солдаты Южного Вьетнама переправляются через реку - Những chiến binh Nam Việt vượt sông

На "тропе Хо Ши Мина" - Trên "Đường mòn Hồ Chí Minh"

Серия фотографий, сделанных в начале 70-х годов в расположении 13-го автомобильного транспортного полка вьетнамской армии, действовавшего на т.н. "тропе Хо Ши Мина" - сети транспортных путей, проходивших через территорию Камбоджи и Лаоса и обеспечивавшей переброску войск и военных материалов в Южный Вьетнам. Các bức ảnh chụp đầu những năm 1970, trung đoàn cơ giới 13 quân đội Việt Nam, trên "Ho Chi Minh Trail" - mạng lưới các tuyến đường giao thông đi qua lãnh thổ của Campuchia và Lào, để đảm bảo việc chuyển quân và vật liệu chiến tranh vào miền Nam Việt Nam
15-1.jpg
15-2.jpg
15-3.jpg
15-4.jpg
15-5.jpg
15-6.jpg
15-7.jpg
15-8.jpg
15-9.jpg
15-10.jpg
15-12.jpg
15-13.jpg
15-14.jpg
15-15.jpg
15-16.jpg
15-17.jpg
15-23.jpg
15-18.jpg
15-19.jpg
15-20.jpg
15-21.jpg
15-22.jpg

Незадолго до конца войны.... - Ngay trước khi kết thúc chiến tranh ....

Серия снимков, сделанных во время обмена военнопленными между американцами и северовьетнамцами; лагерь Лок-Нинь; 1973-й год - Các hình ảnh được chụp trong việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Việt; Trại Lộc Ninh; Năm 1973
DD-ST-99-04302
DD-ST-99-04256
DD-ST-99-04259
DF-ST-83-05457
DD-ST-99-04271
DD-ST-99-04414
DD-ST-99-04294

Tu bi con-ti-nu-e

2 nhận xét:

  1. Bác Khoằm có nhiều hình tư liệu quí quá!
    Nhưng một số hình trong mục: В джунглях Вьетнама - Trong các khu rừng ở Việt Nam, Thì khả năng diễn của chú đội miềng lộ rõ quá! Tư thế, động tác cùa mấy đ/c vác B40, B41 phản quân sự quá hehe chưa kể vi trí anh cầm AK ngồi đằng sau chuẩn. . .bị hứng lửa.

    Trả lờiXóa