18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Trước khi bắt đầu

До начала основных событий - Trước sự kiện chính

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом в 1963-м году, служившим в то время в составе 93-й вертолётной роты,базировавшейся на аэродром Шоктранг во Вьетнаме - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ vào năm 1963, phục vụ tại thời điểm đó như một phần của các công ty trực thăng thứ 93, đặt tại phi trường Sóc Trăng tại Việt Nam
9511490479_c8ff86816c_o.jpg
Автор альбома с маскотом роты - Tác giả của album với linh vật công ty
9511363969_93df4769d1_b.jpg
7984233359_ea31c30572_b.jpg
Транспортный самолёт DC-3 - Máy bay vận tải DC-3
7984234007_a2fdc599f5_b.jpg
Транспортный самолёт DНС-4 - Máy bay vận tải DНС-4
9510631435_6341931f96_b.jpg
9514176362_72ececd9d7_h.jpg
9510632339_d8c8192e77_b.jpg
Транспортный самолёт DHC-3 - Máy bay vận tải DHC-3
7984234673_baf0fc1851_b.jpg
Лёгкий самолёт Do-28 - Máy bay hạng nhẹ Do-28
9510630619_778e565a3c_b.jpg
7984240065_19a1792994_b.jpg
Транспортный самолёт С-123 - Máy bay vận tải С-123
7984240587_8939e5a116_b.jpg
9511364659_2a5de7726b_b.jpg
7984279949_1cc6862453_b.jpg
Учебно-боевой самолёт Т-28 - Máy bay huấn luyện chiến đấu T-28
7984280405_1e8a235582_b.jpg
7994137787_9e7d357484_b.jpg
7994141308_f2c06e37a9_b.jpg
11659572123_bcb881b697_o.jpg
12274849584_9662fa09a6_o.jpg
7984285254_d3312fc264_b.jpg
Транспортный вертолёт Н-21 - Máy bay trực thăng vận tải H-21
9513449788_6191e6913f_b.jpg
9514175214_1f957edb98_b.jpg
9511470077_1cdd6d0120_b.jpg
Самолёт-заправщик КС-135 - Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135
7984280917_4748944b7f_b.jpg
9514178370_2036e4057e_b.jpg
9514196030_35753599e1_b.jpg
9514270898_2ae60ded50_o.jpg
12274885253_2195055e95_o.jpg
12275168824_5cd79e8b8d_o.jpg
12275201024_45cff8e317_o.jpg
12275304156_d9361da293_o.jpg

Совсем маленький котЭ - Kote hết sức nhỏ nhắn

Маскот 121-й авиационной роты американской армии; Сок-Транг, Вьетнам; 1963/64 гг. Linh vật của đơn vị hàng không quân sự 121 của quân đội Mỹ; Sóc Trang, Việt Nam; 1963-1964.

До начала официальной эпопеи - Trước khi chính thức

Серия фотографий. сделанных военнослужащими 121-й авиационной роты американской армии на авиабазе Сок-Транг (Южный Вьетнам) в 1963-1964 гг. Các bức ảnh thực hiện đơn vị hàng không quân sự 121 trong căn cứ không quân Sóc Trăng (Nam Việt Nam) trong 1963-1964.
18-1.jpg
18-2.jpg
Маскот роты - Linh vật của đơn vị
18-32.jpg
18-3.jpg
Джип подорванный партизанами - Chiếc xe jeep bị quân du kích phá hủy
18-4.jpg
18-5.jpg
18-6.jpg
18-7.jpg
18-8.jpg
18-9.jpg
Вертолёт Н-21 сбитый вьетконговцами - máy bay trực thăng H-21 bị bắn hạ bởi Việt Cộng:
18-10.jpg
18-11.jpg
18-21.jpg
Оружие, изъятое у вьетконговцев - Vũ khí tịch thu của Việt Cộng:
18-13.jpg
18-14.jpg
18-15.jpg
18-16.jpg
18-18.jpg
18-17.jpg
18-19.jpg
18-20.jpg
18-22.jpg
18-23.jpg
18-24.jpg
18-25.jpg
18-12.jpg
18-27.jpg
18-28.jpg
18-29.jpg
18-30.jpg
18-31.jpg

Вьетнам. До начала - Việt Nam. Trước khi bắt đầu

Альбом американского солдата служившего во Вьетнаме до начала широкомасштабного вступления США в конфликт. В данной подборке фотографии сделанные в августе 1964-го года - Album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam trước khi Hoa Kỳ tham gia cuộc xung đột quy mô lớn. Các bức ảnh chụp trong tháng 8 năm 1964


Вьетнам. До начала. Часть 2 - Việt Nam. Trước khi bắt đầu. Phần 2

Продолжение альбома американского солдата служившего во Вьетнаме до начала широкомасштабного вступления США в конфликт. В данной подборке фотографии датированные августом-сентябрём 1964-го года - Tiếp tục Album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam trước khi Hoa Kỳ tham gia cuộc xung đột quy mô lớn. Các bức ảnh chụp trong tháng 8 năm 1964

До начала основных событий - Trước sự kiện chính

Небольшая подборка фотографий, сделанных в ноябре 1964-го года корреспондентом Ларри Барроузом во время визита в одно из подразделений армии Южного Вьетнама (обучавшегося под руководством американских инструкторов) - Một số bức ảnh được chụp vào tháng Mười năm 1964 bởi phóng viên Larry Burrows trong chuyến thăm một trong những đơn vị của quân đội miền Nam Việt Nam (dưới sự chỉ đạo của hướng dẫn viên Hoa Kỳ)
13.jpg
15.jpg
14.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét