18 tháng 5 2015

Việt Nam - Cho đến 1945

Среди экзотики - Trong những sự kỳ lạ

Серия фотографий, сделанных французским исследователем Фиримином Андре Саллесом на улицах Ханоя во время своего путешествия по Вьетнаму в 1896-м году - Một loạt những bức ảnh được chụp bởi nhà thám hiểm người Pháp Andre Firiminom Salles trên các đường phố của Hà Nội, trong chuyến đi của ông tới Việt Nam năm 1896
13321106615_f0afe7e5dd_b.jpg
9123980750_f286b832b1_b.jpg
9125485813_8a5d599a2a_b.jpg
9125485957_23cfd00dac_b.jpg
9125486097_ecb489b602_b.jpg
9125486275_848427a876_b.jpg
9125486329_4096987a2c_b.jpg
13321105665_7db974f289_b.jpg
13321106035_4e64c31579_b.jpg
13321106055_3b08160056_b.jpg
13321127795_88d7c690e1_b.jpg
13321128305_deb1b37092_b.jpg
13321128705_3f02759cb5_b.jpg
13321128965_7989685b47_b.jpg
13321128975_bff9df014b_b.jpg
13327124515_c4f9e59192_b.jpg
13327202633_a0613bf2fc_b.jpg

В эпоху перемен - Trong thời đại của sự thay đổi

Подборка фотографий, сделанных в Сайгоне в октябре 1945-го года.- Sưu tập các bức ảnh chụp ở Sài Gòn vào tháng 10 năm 1945.
16615691740_ca49b9d7aa_o.jpg
Командующий японским гарнизоном генерал Нумата после посещения штаб-квартиры британских войск - Chỉ huy các đơn vị đồn trú Nhật Bản, Tướng Numata sau khi đến thăm trụ sở của quân đội Anh
На тот момент в Сайгоне был своеобразный период междувластия: японская администрация прекратила свою деятельность, а французская - ещё не восстановила свою деятельность, вдобавок к этому в городе функционировала и британская военная миссия, которая выполняла свои задачи. - Tại thời điểm đó ở Sài Gòn là một thời kỳ vô chính phủ: chính quyền Nhật Bản đã ngừng hoạt động, và Pháp - vẫn chưa lấy lại được quyền kiểm soát, ở các thành phố và các nhiệm vụ quân sự do người Anh nắm. А на фоне этой чехарды с администрациями действовали вьетнамские националисты, пытавшиеся добиться освобождения Вьетнама из под французского правления, действуя в том числе и вооружённым путём. - Và trong bối cảnh lộn xộn này chính quyền chủ nghĩa dân tộc Việt Nam đã cố gắng hành động để đảm bảo việc giải phóng Việt Nam khỏi sự cai trị của Pháp, bao gồm cả hoạt động vũ trang.
16615642880_6e13a5300e_o.jpg
Японские солдаты охраняющие один из перекрёстков флегматично наблюдают за городом, в котором идёт бой с отрядами националистов - Lính Nhật canh gác một trong những nút giao thông đang ngắm nhìn thành phố, nơi có một trận chiến với các lực lượng của phong trào dân tộc.
Для борьбы с этими проявлениями (до прибытия войск из Франции которые в начале октября только отбыли из Франции), помимо формирований из местных французских колонистов использовали и японцев из капитулировавшего в сентябре гарнизона, но так и не интернированного и даже не разоружённого... Để chống lại những triệu chứng này (trước khi có sự xuất hiện của quân đội Pháp, những người vào đầu tháng Mười vừa rời khỏi nước Pháp), ngoài các đơn vị của thực dân địa phương và người Pháp được sử dụng khi các đơn vị đồn trú Nhật đầu hàng vào tháng Chín, nhưng không bao giờ bị giam hoặc thậm chí bị tước vũ khí ...16180696184_97daa9dab0_o.jpg
Пулемётный расчёт из состава отрядов французской самообороны - Machinegun ở vị trí của đơn vị quân đội Pháp
16181498173_b526d79cce_o.jpg
Прохожие разбегаются после взрыва бомбы на улицах города - Người qua đường chạy trốn sau vụ đánh bom trên đường phố
16183072563_5b0ce77a67_b.jpg
16612843278_c2cce18e3d_o.jpg
16180696174_4a9bd92fc7_o.jpg
Убиты во время перестрелки случайный прохожий - Một người dân thường qua đường thiệt mạng trong giao tranh
16614238650_fbcd9679bd_o.jpg
16615691450_ff12603ef7_o.jpg
16800510671_53ce76c52e_o.jpg
16801372775_36b5b20140_o.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét