18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Tuyên truyền - Giải trí

Фронтовое развлекательное - Vui chơi giải trí ngoài Mặt trận

Серия фотографий, снятых во время визита "агитбригады" в расположение 3-го эскадрона 5-го кавалерийского полка американской армии; Вьетнам; 1967-й год - Một số bức ảnh được chụp trong chuyến thăm của "đội ngũ tuyên truyền" tới 3 phi đội của Trung đoàn Không Kỵ số 5, Quân lực Hoa Kỳ; Việt Nam; 1967
17-1.jpg
17-2.jpg
17-3.jpg
17-4.jpg
17-5.jpg
17-6.jpg
17-7.jpg
17-8.jpg
17-9.jpg
17-10.jpg
17-11.jpg
17-12.jpg
17-13.jpg
17-14.jpg
17-15.jpg
17-16.jpg
17-17.jpg
17-18.jpg

"Для поднятия морального духа" - "Nâng cao tinh thần"

Подборка фотографий, сделанных во время выступления участниц конкурса "Мисс Америка" для американских солдат, проходящих службу во Вьетнаме; сентябрь 1967-го года - Một số bức ảnh chụp trong một cuộc giao lưu "Miss America" với binh lính Mỹ phục vụ tại Việt Nam; Tháng 9 năm 1967
16994516012_a29f5ffdf7_k.jpg
16994345602_312fbcdc6c_k.jpg
16994345812_d0cfd6a5e8_k.jpg
16994345932_a86a2131d8_h.jpg
16994345952_e9dd89ed4b_k.jpg
16994516042_800082a16f_k.jpg

Концерт в полевых условиях - Buổi biểu diễn trên thực địa

Выступление джаз-группы из состава оркестра 4-й пехотной дивизии американской армии перед солдатами 3-го батальона 8-го пехотного полка; район города Контум, Вьетнам; ~ 1968-й год Nhóm jazz từ dàn nhạc Sư đoàn Bộ binh 4 của quân đội Mỹ biểu diễn trước các binh sĩ của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 8; khu vực gần thành phố Kontum, Việt Nam; ~ 1968
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

Вьетнамские будни музыкантов Ngày thường nhạc công tại Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в составе оркестра 9-й пехотной дивизии (служба длилась с января по август 1969-го года) - Một số bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong thời gian phục vụ tại Việt Nam, dàn nhạc của Sư đoàn 9 Bộ binh (kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 1969)
20.jpg
25.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét