18 tháng 5 2015

Việt Nam - Những cuộc biểu tình ủng hộ chiến tranh của Hoa Kỳ

(no subject)

Лидер Американской нацистской партии Джордж Линкольн Рокуэлл выступает на митинге с поддержкой войны во Вьетнаме; март 1966-го года - Lãnh đạo Đảng Quốc xã Hoa Kỳ, George Lincoln Rockwell phát biểu tại một cuộc biểu tình ủng hộ cuộc chiến tranh ở Việt Nam; Tháng 3 năm 1966Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét