18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Bầu trời

В небе Вьетнама - Trên bầu trời Việt Nam

Серия фотографий, сделанных во время вылета на боевое задание американского бомбардировщика Martin B-57 Canberra; Вьетнам; ~ 1965-й год - Một số bức ảnh được chụp trong một chuyến bay chiến đấu của máy bay ném bom Mỹ Martin B-57 Canberra; Việt Nam; ~ 1965
2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

(no subject)

Американский поршневой штурмовик Douglas A-1 Skyraider во Вьетнаме; ~1965-1973 гг. Máy bay tấn công động cơ piston Hoa Kỳ Douglas A-1 Skyraider ở Việt Nam; ~ 1965-1973.

По завершению войны во Вьетнаме штурмовики данного типа были сняты с вооружения (а принят на вооружени он был в далёком 1946-м году) - Vào cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam, loại máy bay tấn công đã được rút khỏi phục vụ (và chấp nhận bởi nó đã trở lại vào năm 1946) (?)


0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét