18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Không phải ngày hội

Редкий случай - Trường hợp hiếm gặp

Звено "Скайрейдеров" пролетает мимо осветительного снаряда; Вьетнам; - "Skayreyderov" bay dưới ánh sáng một viên đạn; Việt Nam; 1966-й год

Редчайший случай - Một trường hợp hiếm hoi

Американский самолёт сбитый американской же артиллерией; Вьетнам; 3.08.67 - Máy bay Mỹ bị pháo binh Mỹ bắn hạ; Việt Nam; 03/08/1967

"Не всё коту масленица" - "Không phải con mèo ngày hội"

Американская авиабаза в Дананге (Вьетнам) после миномётного обстрела вьетконговцами; 1967-й год - Căn cứ không quân Mỹ tại Đà Nẵng (Việt Nam) sau khi chịu hỏa lực súng cối Việt Cộng; 1967
"Боевой вылет" - "Phi vụ"

Небольшая серия фотографий, сделанных во время боевого вылета американского бомбардировщика В-52 на поддержку американских же солдат, осаждённых на базе Кхесань во Вьетнаме; январь-июль 1968-го года - Vài bức ảnh chụp trong quá trình cuộc phá vòng vây của Hoa Kỳ, B-52 ném bom hỗ trợ các binh sĩ Hoa Kỳ bị vây hãm trong căn cứ Khe Sanh ở Việt Nam; tháng một-tháng 7 năm 1968
16735848499_3a82c7f8d5_k.jpg
16735848489_4d7ed51843_k.jpg
16302007713_0483b73b92_o.jpg
16302007723_57d2c7057a_o.jpg
16302007873_113f718183_b.jpg
16302007983_2d38a13da8_b.jpg
16302008003_6050f3c001_b.jpg
16302008013_f73168e119_b.jpg
16714690867_cbfd92c9d7_k.jpg

Новогодние подарочки... - Podarochki New ...

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время и после обстрела вьетконговцами американского аэродрома Бьенхоа во время Новогоднего наступления вьетнамских партизан; 31-е декабря 1968-го года (Сам солдат служил в 190-й роте ударных вертолётов) - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong và sau cuộc pháo kích của Việt Cộng vào sân bay Mỹ ở Biên Hòa trong đợt tấn công năm mới của du kích Việt; Ngày 31 tháng 12 năm 1968 (người lính phục vụ trong đơn vị máy bay trực thăng tấn công 190)
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
18.jpg
19.jpg
17.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg

(no subject - không đề)

Ночная пальба американских войск; Да Нанг, Вьетнам; Đêm bắn của quân đội Mỹ; Đà Nẵng, Việt Nam; ~ 1970-й год


0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét