15 tháng 6 2012

Công Hàm 1958

Do Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Tổng thống Cộng Hòa Việt Nam Ngô Đình Diệm đề nghị thiết lập bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Nam - Bắc.
Thiếu 1 trang


Hồi đó mà thống nhất hai miền một cách hòa bình theo tinh thần của công hàm này thì có phải miền Nam sớm được tiến nhanh, tiến mạnh... trước đó 17 năm rồi nhỉ!
Enhanced by Zemanta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét