16 tháng 6 2012

Thân cò 76 tuổi!

Link

1 nhận xét:

  1. Địa chỉ của cụ: Phạm Thị Đờn, 76
    tuổi ở thôn Quảng Hội 2, xã Vạn
    Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh
    Khánh Hòa

    Trả lờiXóa