29 tháng 6 2012

FBI giải cứu 79 cháu bé bị ép bán dâm. - KBC HẢI NGOẠI

http://kbchn.net/news/Tin-Noi-Bat-Trong-Ngay/FBI-giai-cuu-79-chau-be-bi-ep-ban-dam-5598/
Nhiều người Việt chống cộng và một số kẻ theo Việt tân thường rêu rao là chính quyền Việt nam buôn bán phụ nữ. Hãy đọc bài này để xem, nhân quyền ở Mỹ ra sao, trẻ em có bị lạm dụng hay không? PKN, NXN, ĐHĐ,... vẹt tân đâu cả rồi, ra mà bảo vệ trẻ em, bảo vệ phụ nữ đi kìa !!

FBI một lần nữa lại giáng một đòn vào những kẻ buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục trên toàn quốc, khi họ cứu được 79 em bé và bắt trên một trăm người có liên quan.

2 nhận xét: