09 tháng 6 2012

"Tôi hối hận là tại sao 36 năm tôi mới trở về đất nước của tôi!" - YouTube

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iMTaPU-GpCY
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng phát biểu tại đảo Song Tử Tây:

"Tôi có một sự hối hận, đó là tại sao 36 năm tôi mới trở về đất nước của tôi!"

1 nhận xét: